Tarief, vergoeding & meer…

Bij Psychologie Praktijk Koolmees ben je met grote of kleine problemen en/of vraagstukken welkom. Jong of oud, alleen of samen. 

Paula Koolmees is iemand die goed luistert naar wat de ander nodig heeft, zich zelf ook steeds lerend opstelt en zich blijft ontwikkelen in haar vakgebied om haar cliënten zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. - Ineke K.

Hoeveel behandelingen?

In de meeste gevallen hebben we tussen de 5 en 8 behandelingen nodig. Het is ook mogelijk meer of minder gesprekken te hebben.

De psychologiepraktijk biedt korte trajecten van gemiddeld 3 tot 8 gesprekken. En lange trajecten van 8-30 gesprekken. Als psycholoog zorg ik dat je op je gemak voelt, zodat je veilig en vertrouwd jouw verhaal kunt doen. Je kunt snel terecht, we houden de wachtlijst zo kort mogelijk. Als psycholoog ben ik deskundig en professioneel en ga ik volgens de juiste manier met jou en jouw privacygegevens om, hierbij wordt de Beroepscode voor Psychologen van het NIP gehanteerd.

Kosten individuele therapie

Genoemde bedragen zijn allen vrijgesteld van btw. Dit geldt alleen voor individuele therapie.

Individuele therapie:

Intakegesprek     Vervolggesprek
€ 110,00             €  90,00
€ 130,00             € 110,00  (Avond of weekend)

Telefonisch consult   Email-consult
€ 30,00                       € 15,00

Onderzoek: € 100

Voor zowel intake als vervolggesprekken geldt een gespreksduur van 45 minuten. Ook wordt er 15 minuten besteed aan administratie en voorbereiding. Mocht u de psycholoog tussen door willen spreken dan is er mogelijkheid tot een telefonisch- of emailconsult.

De kosten van het onderzoek zijn eenmalig en er zijn twee onderzoeksmomenten, aan het begin of het einde. Bij langere trajecten zijn er soms meer onderzoeksmomenten. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden.

BELANGRIJK!

Deze kosten worden bij u in rekening gebracht en niet bij uw zorgverzekeraar. Het is uw eigen verantwoordelijkheid bij uw zorgverzekeraar na te gaan wat er wordt vergoed.

Kosten relatietherapie

Relatietherapie/Systeemgesprekken met 2 of meer personen:

Intakegesprek    Vervolggesprek

€ 125,00            € 110,00
€ 145,00            € 130,00  (Avond of weekend)

Telefonisch consult      Emailconsult
€ 30,00                           € 15,00

Onderzoek: € 100

Onderzoek: €100 per persoon. Zowel aan het begin als het einde van de behandeling.
Voor vervolggesprekken geldt een gespreksduur van 45 minuten. Ook wordt er 15 minuten besteed aan administratie en voorbereiding. Mocht u de psycholoog tussen door willen spreken dan is er mogelijkheid tot een telefonisch- of emailconsult. Indien de gesprekken langer duren wordt dit verrekend met het uurtarief. Het is ook mogelijk en raadzaam een dubbele sessie te hebben van 90 minuten. Hiervan zijn de kosten €220.

Coaching: De kosten zijn €120 per gesprek. Deze is inclusief 21% btw.

BELANGRIJK!

Deze kosten worden bij u in rekening gebracht en niet bij uw zorgverzekeraar. U dient zelf na te gaan of de kosten worden vergoed, het liefst voor of anders na het intakegesprek. Relatietherapie wordt niet vergoed. Zie verder ongecontracteerde zorg.

Intakegesprek

Tijdens het eerste gesprek maken we kennis, kijken we naar jouw hulpvragen en klachten. Ik zal  veel vragen stellen om je te leren kennen als persoon, maar ook om te kijken wat er precies met je aan de hand is. Daarnaast kun je mij als psycholoog leren kennen en kijken of er een klik is.

Aan het einde van het gesprek wordt besproken wat er aan de hand is en wat het plan wordt van verdere behandeling. Jouw wensen en vragen zijn daarbij belangrijk. Ook worden er afspraken gemaakt die verder van belang zijn. Als er overeenstemming is wordt het onderzoek gestart. In de meeste gevallen zal dit via de praktijk zijn, maar soms zal ik je doorverwijzen als je ergens anders beter geholpen kunt worden.

U kunt in delft plaatsnemen in de wachtkamer op de eerste verdieping, u hoeft zich niet te melden, de psycholoog haalt u op. Bent u in het bezit van een huisartsbrief kunt u deze dan meenemen. Mocht u deze niet in uw bezit hebben, dat is niet noodzakelijk.

Behandeling

Tijdens de behandeling gaan we dieper in op jouw klachten en proberen we een oplossing te vinden. De behandeling is erop gericht jou zo snel mogelijk van jouw klachten af te helpen of deze te verminderen. Ook krijg je meer inzicht en legt ik je dingen uit over mogelijke oorzaken. De meeste mensen voelen zich na 3 tot 4 gesprekken beter en hebben meer inzicht in zichzelf. De behandeling is een mengeling van verschillende methodes om u te behandelen. De basis is vaak cognitieve gedragstherapie.

De psycholoog maakt van gebruik van elementen uit EMDR, psycho-educatie, cognitieve gedragstherapie, IPT, ACT, IBSR, schematherapie en mindfulness. Ook krijgt u oefeningen en boeken geadviseerd.

Onderzoek

Om u beter te kunnen behandelen wordt altijd onderzoek gedaan. Het onderzoek wordt opgestart als u na het intakegesprek verder wenst te gaan.

Er wordt onderzoek gedaan om meer te weten te komen over uw klachten en/of problemen, uw persoonlijkheid, hoe u omgaat met problemen. Het onderzoek is bedoeld om meer te begrijpen over u zelf en uw psychische problemen. Uiteraard wordt er uiterst netjes omgegaan met uw privacy. Het onderzoek wordt kort besproken tijdens een sessie. Wilt u uitgebreid naar het onderzoek kijken dan kunt u dit aangeven en dan wordt er tijdens 1 a 2 sessies de tijd voor genomen.

Tijdens het intakegesprek kan ook worden gekozen om uitgebreider onderzoek te doen naar diverse onderdelen van psychologie, zoals bijvoorbeeld persoonlijkheid, uw contacten met anderen, uw relatie, uw probleemoplossend vermogen. Hiervan ontvangt u per mail een prijsopgave waarmee u akkoord dient te gaan waarna het onderzoek start.

Betaling en Medicas

De psycholoog stuurt u maandelijks een factuur via email. Graag het verzoek deze zo spoedig mogelijk via internetbankieren (uiterlijk 2 weken) te betalen. De praktijk werkt samen met Medicas. Als u niet op tijd heeft betaald, neemt Medicas contact met u op betreffende de openstaande rekening. Zij zullen u een herinnering toesturen. Mochten de rekeningen niet voldaan worden dan worden deze gevorderd via incassobureau Medicas. Deze kosten worden bij u inrekening gebracht.  In de bijlage vindt u hun betalingsvoorwaarden.

Annuleren afspraak

De afspraken kunnen 48 uur van te voren per mail en telefonisch worden geannuleerd of verzet. Ook buiten werktijden via de mail. Afspraken die korter dan 48 uur worden afgezegd worden geheel in rekening gebracht. In deze tijd is het namelijk niet mogelijk een nieuwe afspraak in te plannen. Ziekte van u of uw directe familie is helaas geen geldige reden tenzij u een brief van de huisarts/ziekenhuis kunt overhandigen.

Registratie praktijk

De praktijk heeft ervoor gekozen geen contracten af te sluiten met zorgverzekeraars. Hiermee valt de praktijk onder ongecontracteerde zorg en valt niet onder basis GGZ of gespecialiseerde GGZ. Dit kan inhouden dat de gesprekken niet of gedeeltelijk worden vergoed via het aanvullend pakket. Ga dit na bij uw zorgverzekeraar, het liefst voor en anders na het intakegesprek. De psycholoog heeft geen BIG registratie. DBC is dus niet mogelijk.

In het kader van kwaliteit is de praktijk aangesloten bij diverse verenigingen:

De psycholoog is lid van de psychologenbond NIP en heeft de registratie PSYCHOLOOG NIP.
Het lidmaatschapsnummer van de psycholoog is 137743.

  • De AGB code van de zorgverlener is: 90109021
  • De AGB code van de praktijk is: 90068030
  • Ik ben lid van het NFG ( VPMW): 7612
  • Ik ben lid van het SRBAG 501319
  • Ik ben lid van het RBCZ 810153R
  • Ik ben lid van de VGCT 302821
  • Ik ben lid van de VEN: 35908

U kunt zonder en met een verwijsbriefje bij de psycholoog terecht. Indien u een vergoeding wilt van de zorgverzekeraar kan het raadzaam zijn een verwijsbrief te vragen via de huisarts. Het is wel belangrijk eerst contact te hebben met uw zorgverzekeraar.

Ongecontracteerde zorg*

Psychologie Praktijk Koolmees wil zich richten op jouw herstel en wil zich daar geheel op kunnen richten. Door geen contracten af te sluiten met zorgverzekeraars wordt uw privacy en eigen risico gewaarborgd en wordt de tijd besteed aan u. Beslissingen nemen wij samen in goed overleg, zonder inmenging van uw zorgverzekeraar. Daarnaast wordt door deze constructie uw eigen risico behouden.

Ik ben aangesloten bij:

VGCT-psycholoog

I.v.m. het Coronavirus is ook online therapie mogelijk

X