Privacy Beleid Psychologiepraktijk Koolmees

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Psychologiepraktijk Koolmees. U dient zich ervan bewust te zijn dat Psychologiepraktijk Koolmees niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Psychologiepraktijk Koolmees respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gebruik van verzamelde gegevens door Psychologiepraktijk Koolmees

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Psychologiepraktijk Koolmees of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

De maximale bewaartermijn van persoonsgegevens is maximaal 5 jaar na beëindiging van een (klant)relatie tussen persoon & Psychologiepraktijk Koolmees.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Psychologiepraktijk Koolmees of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Cookies & cookiebeleid

Psychologiepraktijk Koolmees gebruikt cookies die uw voorkeuren onthouden om het navigeren door onze website te vergemakkelijken of persoonlijke voorkeuren (zoals taal) op te slaan. Door middel van cookies kunnen we het gedrag van bezoekers analyseren en onze website verbeteren. Deze website wordt daarnaast ook gebruikt door derde partijen om cookies te plaatsen, zoals bijvoorbeeld Google Analytics of andere tools.

Type cookies

De informatie die, bijvoorbeeld door middel van cookies, door Psychologiepraktijk Koolmees en/of derden wordt verzameld kan voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

  • Voor analytische doeleinden: om het gebruik van de website te analyseren. Voorbeeld: er kan worden bijgehouden hoeveel bezoekers een bepaalde webpagina bezoeken, zodat weet welke onderdelen van haar website populair zijn.
  • Voor social media doeleinden: om zo informatie te kunnen delen via social media.
  • Voor promotionele doeleinden: om buiten.nl om relevante aanbiedingen te doen over diensten d.m.v. gepersonaliseerde reclame of te herinneren aan belangrijke momenten of diensten wanneer dit mogelijk interessant is.
  • Voor personalisatie doeleinden: om bezoekers te voorzien van informatie die relevant is. Wij proberen onze site zo goed mogelijk bij uw voorkeuren aan te laten sluiten.

Als u de cookies uitschakelt kan het gebeuren dat de beleving van de website tegenvalt.

Welke cookies gebruiken wij?

De website van Psychologiepraktijk Koolmees wordt automatisch gescand op het gebruik van cookies. Deze worden ook geclassificeerd per onderdeel, zodat u zelf kunt aangeven welke categorieën cookies je toestaat. Het volledige overzicht en een instructie met hoe dit aan te passen is te vinden in ons cookiebeleid.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Alle gegevens die u via onze website met ons uitwisselt worden versleuteld met SSL beveiliging op basis van het HTTPS protocol. Daarnaast nemen wij de volgende maatregelen:

  • Wij slaan contactgegevens die verzonden zijn via onze website niet in online databases op, alleen in beschermde bestanden op lokaal toegankelijke systemen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Psychologiepraktijk Koolmees en heb je het recht op het aanleveren van door ons bekende persoonsgegevens aan jou.

Indien je een relatie met Psychologiepraktijk Koolmees hebt, heb je na schriftelijk of telefonisch verzoek de mogelijkheid je persoonlijke gegevens in te zien. Neem hiervoor contact op met de functionaris gegevensbescherming (vermeld bovenaan dit document)

Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kun je ons schriftelijk of telefonisch verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Je behoudt het recht om vanuit Psychologiepraktijk Koolmees binnen 30 dagen een schriftelijke of telefonische reactie te ontvangen, in overeenstemming met de AVG wetgeving. Verder heb je het recht om jouw gegevens op te vragen in een bestand zodat een andere partij deze gegevens kan krijgen en gebruiken. Daarnaast kun je ons schriftelijk op de hoogte stellen wanneer je niet wilt worden benaderd (per post of per e-mail) met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij dit adres:

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kan het zijn dat wij vragen een kopie van een identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Gebruik hiervoor de KopieID App van de rijksoverheid. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Indien je het niet eens bent over hoe wij persoonsgegevens verwerken en je hebt reeds hierover contact opgenomen met een contactpersoon van ons, dan heeft je de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze kan gestuurd worden naar:
Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG

Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen wanneer u niet wilt worden benaderd (per post of per e-mail) met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij dit adres:

Psychologiepraktijk Koolmees
Nassaulaan 23, 2628 GA Delft
Eerste Verdieping

Of mail naar info@psycholoogkoolmees.nl

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Psychologiepraktijk Koolmees
Nassaulaan 23, 2628 GA Delft
Eerste Verdieping

015 202 6020
  info@psycholoogkoolmees.nl

Wijzigingen privacy beleid

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Psychologiepraktijk Koolmees behoudt het recht om dit privacybeleid aan te passen. Wijzigingen zullen op deze webpagina worden gepubliceerd.

Deze privacy statement is het laatst gewijzigd op 10-09-2021 & betreft versie 2.0

PaulabeheerderPrivacy Beleid AVG